HomeA. B. SvojsikKarel BorovickaJindrich SeveraStredisko StechoviceMohyla 1943-1950Mohyla 1950-2007Mohyla od 2007Stredisko Uragan Zbraslav

2007 - 2008

Někdy v květnu 2007 se Karel Pašek - Stopař ze střediska Uragan Zbraslav začal zabývat myšlenkou obnovení mohyly ABS ve Štěchovicích. Vedly ho k tomu dvě skutečnosti. Jednak Karel Borovička ze Štěchovic, který mohylu postavil, zakládal také někdy v r. 1936 skauting na Zbraslavi a za druhé středisko Zbraslav je vlastně Štěchovicím nejblíže.

Fotka na strome u povalene mohylyPovalena mohyla kveten 2007Začal tedy shánět informace na netu a po známých. Přes Windyho a Káču Rocmanovou se dopracoval na Zrzka, shodou okolností člena Uraganu, který tu na jaře 1989 skládal svůj skautský slib. Zrzek se vypravil k mohyle a přinesl odsud první fotografie. Později k mohyle Stopa také zavedl.

Matrice poskozena povodniTen při dalším pátrání získal informaci, že plaketu na pomníku navrhl a vyrobil sochař Jindřich Severa. Shodou okolností týž Jindřich Severa, který Stopa připravoval zhruba před více než třiceti lety k talentovým zkouškám na fakultu architektury. Stop za ním tehdy jezdil do atelieru do Řevnic. Pátráním u řevnických skautů se pak podařilo získat kontakt na dceru pana Severy, paní Jitku Severovou. Ta v atelieru v Řevnicích nalezla kruhový sádrový odlitek reliéfu ABS poškozený povodní a souhlasila s jeho zapůjčením pro výrobu reliéfu k obnově mohyly. Reliéf je kruhový s nápisem po obvodu, zatímco původní deska byla obdélníková, bez textu, pouze s podpisem ABS. Přehled mailové komunikace dává dobrý přehled o tom, jak celá historie pokračovala.

Oznameni stavebnimu uraduDalší podstatnou otázkou bylo, kdo vlastně provede stavební práce. Mohyla je přístupná pouze pěšky a žádný zedník se té věci nechtěl ujmout ani za peníze. Paní Vlková - starostka Štěchovic nabídla, že zkusí místní hasiče, kteří mají klíče od brány u vjezdu do lesa a dojeli by se svou mechanizací dost blízko. Ti ale nabídku nepřijali. Stop sháněl a poptával se, ale zdálo se, že věc uvázla na mrtvém bodě.

Až při okresní radě ORJ Praha západ 6. prosince  2007 na otázku jestli někdo nezná ochotného zedníka, který by postavil mohylu, řekl Martin Hobza, že to přece uděláme sami. Dojel se podívat na místo a řekl, že je potřeba sehnat nějaké povolení. Souhlasy majitele pozemku, obce apod. Stop vyběhával do března.

První stavební práce na místě začaly o víkendu 29.a 30.3.2008. Odbourali jsme stojící zbytek mohyly na úroveň terénu a rozebrali dva velké povalené kubusy. Na památku zůstala z původní mohyly jen špička. K rozebrání mohyly a čištění kamenů jsme používali kladiva a majzlíky, to ale bylo velmi pracné a pomalé. Většinu práce na demolici odvedl Pavel Hobza s jeskyňářskou technologií citlivého rozstřílení skal. O tomto víkendu byla mohyla vyzděna asi do výšky 1,4m. Vodu, písek, cement a vápno jsme vynášeli na zádech z údolí Kocáby. Seznam stavebníků - dobrovolníků v jednotlivých dnech je uveden v šichtovnici. Při zdění jsme poslouchali Country radio. Zvláště oblíbená byla hláška k vynášení písku z údolí: Country rádio - rádio, u kterého si odpočinete.

 Sochar Sova s nove odlitym reliefem

Zhruba v tu dobu Stop objednal kopii reliéfu z pryskyřice s bronzovou patinou do lukoprenové formy u sochaře pana Sovy. Po zdlouhavých přípravách sochař reliéf odlil, ale nebyl s odlitkem spokojen, takže druhá kopie byla na světě až 27. července.  Kromě stavby mohyly také Stop shromažďoval svědectví pamětníků a fotografie.

 

V sobotu 29.3. se na staveništi objevilo asi šest starších lidí. Vyšlo najevo, že jsou to bývalí roveři, kteří přišli k pomníčku poblíž mohyly, na místo, kde před 55 lety zahynul jejich skautský vedoucí. Se slzami v očích nám děkovali, že mohylu opravujeme. Více viz starší historie mohyly. V neděli se tu objevil děda s dospívajícím vnukem. Říkal, že on je ten, kdo na strom připevnil starý obrázek stojící mohyly. Tento obrázek byl pro nás také jediným podkladem v době nové výstavby.  

Další stavební práce probíhaly o víkendu 12. a 13.4. Mohyla byla vyzděna až do výšky asi 3m. Práce probíhaly ze dvou úrovní lešení. První lešení bylo svázáno na úrovni nižšího zúžení, druhé lešení bylo založeno na sloupkách asi 1,6m vysoko. Na lešení pracovali vždy dva zedníci amatéři, ostatní míchali maltu, vybírali vhodné kameny a donášeli je z okolí. Zdaleka ne  všechny kameny z původní mohyly bylo možno použít. Na staveništi se kromě Teddy a Lídy zastavil také dívčí Sluneční oddíl. Skautky nanosily kameny, každá si nějaký podepsala a ty jsou zazděné v mohyle. Zbytky původního materiálu Svatý Petr odvezl opodál.

Video Co kdybysme měli průjem 11 MB  

 

 

Hrubá stavba byla dokončena 27. dubna. Při výstavbě bylo k mohyle vyneseno celkem cca 1.900 kg písku v pytlích po 25 až 30 kg, cca 425 kg cementu, 90 kg vápna, zhruba 300 litrů vody. Materiál se nosil v batozích, pytle s pískem volně na ramenou, voda nejprve v sudu, pak v lodním pytli na zádech. 

Video Máte dobrý pocit? 5MB, Už je člověk opatrnej 6MB, Má ještě dobrý kotníky 3,5MB, Zamávej Stopaři 3MB

Nekvalitní lešení 3MB, Je to prohnutý 6,5MB, Glajcha 6MB, To spadne 11MB   

 

Kruhový podklad pro reliéf nahodil Stop 9. května odpoledne. Byl u mohyly sám a při zpáteční cestě mu zkrat akumulátoru vrtačky způsobil požár v kufru auta. Stačil včas zastavit a hořící tašku s nářadím vyhodit na silnici, takže auto neshořelo.   

 

 

Hrubou stavbu bylo nutno očistit od zbytků malty. To provedli zejména roveři 7. června. Kameny byly natřeny koncentrovanou kyselinou štětcem, celá mohyla opakovaně postříkána speciálním roztokem pomocí zahradního rozprašovače. Potom byla malta a cementové nánosy očištěny drátěnými kartáči. Na místě jsme měli také energocentrálu a s její pomocí vyvrtali tři otvory pro ukotvení reliéfu.   

     

Týden před odhalením mohyly byl na mohylu osazen reliéf a začištěn. Mohyla tak byla kompletně dokončena.

 

20. září 2008 byla mohyla slavnostně odhalena

Stop. velí ticho Karel Pašek, Michala Rocmanová, Jiøí Navrátil Otto Šimáèek, Kulhavy s paní a Vacátko - skauti ze Štìchovic Jiøí Cerny a Jiøí Navratil 

Skauti z Mníšku Antonín Svojsík, syn A.B.S., 87 let Jitka Severová, dcera Jindøicha Severy, autora reliéfu Hasièi Štìchovice s paní starostkou Vlkovou Karel Pašek pøedává Antonínu Svojsíkovi turistickou známku k odhalení

J. Toman s dìtmi - vnuk a pravnouèata Karla Borovièky Antonín Svojsík, syn A.B.S., 87 let Dívèí oddíl Zbraslav

Vlèata Èelákovice Windy ukazuje vyznamenání PRJ s reliéfem ABS Pamìtník Zrzek Zrzek, Stop. a Káèa Otto šimáèek na místì, kde držel jako vlèe pøed 56 lety èestnou stráž

Články v novinách:

Hospodarske noviny Zbraslavske noviny Archa Nas region Skautsky svet

Článek v Hospodářských novinách v elektronické formě

Dopis od Václava Břicháčka - Giganta

Dopis od Giganta

 

K odhalení mohyly byla také vydána Výroční turistická známka. Je ke koupi v informačním centru ve Štěchovicích, kde by měli mít k dispozici i leták, který Stop vydal k odhalení mohyly.

Výroèní turistická známka

 

U mohyly je schránka geocaching viz

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=75d00f30-e907-4681-b54e-49dd6ac507b7