HomeA. B. SvojsikKarel BorovickaJindrich SeveraStredisko StechoviceMohyla 1943-1950Mohyla 1950-2007Mohyla od 2007Stredisko Uragan Zbraslav

Karel Borovička

 

Narodil se 21.9.1897, vyučil se kominíkem a postupně se stal kominickým mistrem. Zúčastnil se bojů první světové války. Zemřel v r. 1973.

Skautem byl od r. 1913. Druhotřídní a prvotřídní zkoušku skládal u br. náč. Svojsíka. V roce 1915 se stal vůdcem 14., později 15. odd. Praha. V roce 1933 začal působit jako sborový vůdce ve Štěchovicích. V roce 1938 byl zástupcem okresního ved., 1939 okr. velitel pro P.V.J., 1940 členem zkušební komise pro činovnické zkoušky. Po obnovení skautingu v r. 1945 byl tajemníkem středočeské oblasti, 1946 zástupce oblastního velitele středočeské oblasti a člen zkušební komise pro činovnické zkoušky. 

Zásluhou Karla Borovičky vznikl skauting ve třicátých letech ve Štěchovicích a rozšířil se i do dalších obcí - Zbraslavi, Jílového u Prahy, Skochovic, Vraného nad Vltavou a Sedlčan. Od r. 1938 měl například štěchovický oddíl pobočku i v Praze. KB byl zapálený skautský činovník a dokázal k této myšlence strhnout i ostatní. Láká nazvat jej skautským misionářem. Pracoval obětavě pro své skauty. Po válce např. dojel do Plzně a přivezl dětem ze zásob UNRRA spacáky. Kupoval ve velkém krojové košile pro členy střediska. Ti mu je teprve postupně spláceli. Jeho žena hartusila, ale pak jela přece vařit na tábor. Kromě toho byl i vysokohorský turista, divadelník, psal kroniky, promítal v biografu. Hodně o něm říká např. to, že heslo na vkladní knížce s úsporami měl "skaut". To pomohlo po jeho smrti rodině peníze vyzvednout. 

 

Právě myšlenkou a péčí Karla Borovičky byla mohyla ABS ve Štěchovicích postavena.

 

 

Karel Borovička jako voják v červnu 1918

 

.KB s dcerou Květou a Jiřím Čihákem, (prvním vlčetem na Zbraslavi) někdy v r. 1938

 

 KB při oslavách 20. výročí od bitvy u Zborova v červenci 1937 na hřišti ve Štěchovicích

 

Zakl clenove spolku TYL 1943 KB se v době dvojího zákazu skautingu (nacisty i komunisty) intenzivně věnoval amatérskému divadlu. V r. 1943 založil divadelní spolek Tyl, seznam členů zde 

 Ve hre Plaveckeho trida 27Rezie Karel Borovicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.KB jako skautský činovník, 1947 

 

.KB "zahajuje dnešní práci" na táboře Psané skály u potoka Mastník 1947 

   

KB dostal od náčelnictva zlatý lipový lístek 30 let

 

KB na výpravě s dětmi

 

.Úmrtní oznámení

 

.Hrob Karla Borovičky na hřbitově ve Štěchovicích

 

 

 

V padesátých letech byl Karel Borovička odsouzen v politickém procesu s ilegálním ústředím Junáka k trestu odnětí svobody na 18 měsíců a k propadnutí poloviny majetku. Celý trest si odpykal ve věznici na Kladně. Borovičkovi přišli o dům (ve kterém bývala i skautská klubovna). V šedesátých letech byl Karel Borovička rehabilitován a rodina koupila dům nazpět. Poté, co ale vnučka Miluška emigrovala v r. 1985 do zahraničí, jej stát opět zabavil. Teprve nyní jej mají potomci Karla Borovičky zpět pro sebe.  

 

Kuriózní bylo zdůvodnění rozsudku - dostal rok a půl natvrdo za to, že slíbil do připravované skautské příručky jako kominický mistr napsat stať o tom, jak se mají stavět komíny v klubovnách.

 

Rozsudek nad Karlem Borovièkou Zdùvodnìní rozsudku

Převzato z knihy Jiřího Zachariáše Soudní proces s tzv. ilegálním ústředím Junáka, aneb, Karel Průcha a spol. (1952). 1. vyd. Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005.

Koho by zajímalo o tomto politickém procesu trochu víc, může si pustit pořad, který o Karlu Průchovi jako hlavě ilegálního vedení Junáka natočil Karel Tejkal a vysílal ČRo 2 - Praha v cyklu Tisíc příběhů: